Selecteer een pagina

Waarom mijn werknemer coachen?

Hoe vaak komt het voor dat iemand uit valt met rug-, nek- en/of schouderklachten, waarbij direct of na enige tijd een link valt te leggen met psychische en stress gerelateerde klachten voortkomend uit de werk- en/of de privésituatie. Buiten de fysieke klachten dient er ook gewerkt te worden aan de psychisch- emotionele klachten.

Wanneer een geestelijke overbelasting ten grondslag ligt aan de klachten, dient ook dit element te worden aangepakt om herhaling van klachten en uitval in de toekomst te voorkomen. Een voordeel van coaching bij VidaSense zijn de kortdurende trajecten. Indien een werknemer voor coaching in aanmerking komt is in de meeste gevallen een traject van 4-12 contacturen voldoende.

Voor welke werknemer?

Voor iedere (verzuimende) werknemer kan coaching interessant zijn. Vooral voor managers en mensen met een druk bezette agenda is individuele coaching een interessante formule. Enkele voorbeelden van problematiek waarbij een werknemer baat kan hebben bij coaching;

  • overbelasting, spanningshoofdpijnen
  • (dreigende) burn-out, of bore-out
  • faalangst
  • nervositeit
  • slapeloosheid
  • depressieve klachten
  • conflicten op het werk
  • hyperventilatie

Ervaring leert dat een werknemer binnen 3 maanden weer volledig terug kan keren in het arbeidsproces en met succes!

Waarom investeren in uw werknemer?

Een dagje ziek kost u als werkgever al gauw tussen de € 500,- en € 750,- en dan hebben we het slechts over de basiskosten. VidaSense hoeft u niet uit te rekenen wat het voor u als bedrijf betekent, wanneer 1 van uw krachten uitvalt wegens ziekte voor een korte periode of misschien wel voor een langere periode. Het zijn vaak de beste krachten die zich met hart en ziel voor het bedrijf inzetten en zich bovenmatig verantwoordelijk voelen die uitvallen.

Als deze mensen uitvallen is dat vaak langdurig om dat ze al een (te) lange periode te veel van zichzelf hebben gevraagd en daardoor over hun grenzen zijn gegaan. De kosten die met dit verzuim gepaard gaan zijn meestal enorm. Nog los van de effecten op de werkvloer bij collega’s en de investering in energie om de functies wederom te kunnen invullen.

Investeren in uw werknemers door middel van coaching kan u dan ook enorm veel geld besparen en levert meer loyaliteit op van de werknemers waardoor zij de werksfeer positief beïnvloeden.

Coaching en begeleiding on the job.

Wij begeleiden op individueel niveau mensen die behoefte hebben aan begeleiding/ coaching in en/of rond hun werk, als werknemer, maar ook leidinggevenden, zelfstandigen, directieleden en complete management teams en afdelingen. Dit kan op eigen verzoek van cliënt, maar kan ook in opdracht van bedrijven en/of andere hulpverlenende instanties.

Redenen om begeleiding te zoeken kunnen erg divers zijn, meestal is er de wens om beter te kunnen functioneren in het werk. Soms ontstaat er een conflict, hebben we last van stress of ontstaat er een burn-out of bore-out. Het kan ook de spanning zijn van een reorganisatie, een promotie die anders uitpakt dan we hadden verwacht, of een reïntegratie- of outplacement-traject dat niet goed verloopt.

“It is not where we stand, but in which direction we are going.”

Belangrijke zaken zoals stressbestendigheid, resultaten bereiken in je werk, het goed kunnen samenwerken en plezier in het werk blijven houden worden uiteraard sterk beïnvloed door iemands persoonlijke eigenschappen en privé-omstandigheden. Daarom worden deze items, voor zover gewenst, in de gesprekken betrokken “Persoonlijk maatwerk”.

Elk traject wordt afgestemd op de doelen van de cliënt. Die kunnen variëren van “stress verlagen” tot “een nieuwe baan vinden”, met alle combinaties die maar mogelijk zijn. In het eerste gesprek wordt gezamenlijk vastgesteld wat het doel is van onze begeleiding en ongeveer hoeveel gesprekken er in eerste instantie nodig zullen zijn.

Na een intakegesprek wordt een traject afgesproken; meestal ligt dat tussen 4 en 12 contacturen. Dat kan onderweg uiteraard zo nodig bijgesteld worden. Tussen de gesprekken door is er vaak nog contact via e-mail of telefoon en in overleg kan er na elke vijf gesprekken een kort verslag gemaakt worden om de voortgang te bewaken.

Ja! Ik wil meer weten. Neem contact met me op.

VidaSense en Corona

Ben jij inmiddels ook zo corona moe? Dan heb ik goed nieuws voor jou! Wil jij weten op welke manier we je hierbij kunnen helpen?

Neem dan nu contact met ons op en maak een start voor een prettiger leven!

Lees ook hier onze Corona-maatregelen bij VidaSense.

Popup sluiten!

Sluiten

Maak Afspraak
Share This