Wat is nou intrinsieke motivatie?

Motivatie betekent in de letterlijk zin: enthousiasme voor een taak/opdracht onze drijfkracht of drijfveer en met welk motief. Motivatie lijkt dus erg afhankelijk van de persoonlijke waarneming. Selectieve perceptie en cognitieve dissonantie zorgen ervoor dat werkgever en de werknemer zelf erg verschillend over diens motivatie kunnen denken. Praktijkervaring vertelt ons dat intrinsieke motivatie veel intenser is en bovendien langer stand houdt. Het is dus van groot belang om mensen intrinsiek gemotiveerd te krijgen.

Motivatie heeft dus te maken met het enthousiasme waarmee medewerkers hun taak uitvoeren en ook met de reden om het motief uit te voeren. Daarbij lijkt het aannemelijk dat het motief en de drijfkracht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om te komen tot motivatie van uw medewerkers is het belangrijk om te weten waarom uw medewerkers voor u werken en wat hen enthousiast maakt. Uw medewerkers kunnen extrinsiek of intrinsiek gemotiveerd zijn om een taak uit te voeren. Extrinsieke motivatie komt van buitenaf. Het gaat daarbij om motivatoren als salaris en beloningen die in het vooruitzicht zijn gesteld. Intrinsieke motivatoren komen van binnenuit. Het gaat om inzet die de medewerker zelf wil plegen. Het goede gevoel wat er bij los komt.

Intrinsieke motivatoren hebben meestal niet met geld of beloning te maken. Het gaat vaak om gevoelszaken als eergevoel, verantwoordelijk voelen, status, inhoudelijke voldoening, waardering, erkenning van kwaliteiten, het teamverband, sociale acceptatie en zichtbare resultaten van de inspanning. Het zich kunnen identificeren met het bedrijf waar men werkt.

VidaSense biedt trainingen en begeleiding aan werkgevers, groepsleiders, managers, en andere leidinggevenden, waarin handvaten en inzichten geboden worden om uw werknemers optimaal te motiveren en doelstellingen te behalen. Als werkgever of als leidinggevende verlangen wij van medewerkers dat zij gemotiveerd werken en zich optimaal inzetten om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Een logische gedachtegang, echter in de praktijk kan dit anders worden ervaren.

VidaSense en Corona

Ben jij inmiddels ook zo corona moe? Dan heb ik goed nieuws voor jou! Wil jij weten op welke manier we je hierbij kunnen helpen?

Neem dan nu contact met ons op en maak een start voor een prettiger leven!

Lees ook hier onze Corona-maatregelen bij VidaSense.

Popup sluiten!

Sluiten

Maak Afspraak
Share This