...

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een (psycho)therapie waarbij hypnose wordt ingezet als hulpmiddel. Dat is een simpele uitleg, maar bij nader inzien zijn er meer woorden voor nodig om deze werkwijze te omschrijven. Het blijkt uit de vragen die vaak worden gesteld dat er veel onduidelijkheid en ook nieuwsgierigheid bestaat over deze behandelvorm. Het is een andere vorm van therapie als die we normaal gewend zijn. Klinische hypnose heeft niets te maken met toneelhypnose, en heeft uitsluitend een therapeutisch doel. De hypnotherapeut werkt met verbeelding en zelfsuggestie in een rustige, kalme toestand, met het accent op reflectie en communicatie.

We kunnen deze toepassen bij klachten van diverse aard. Problemen of belemmeringen met een sociaal, psychisch of een psychosomatisch karakter kunnen met deze vorm van therapie heel effectief worden behandeld. We gebruiken onder andere de trance als middel om betere toegang te krijgen tot ons onderbewuste.

Tijdens de sessie ben je gericht op je innerlijke processen, alles wat daarbuiten speelt, de “buitenwereld”, staat wat op de achtergrond zodat je meer toegang hebt tot wat er binnen in jouw brein allemaal afspeelt. Je krijgt op deze manier meer inzicht in jezelf en meer informatie over eventuele oorzaken van je problemen. Je gaat makkelijker ontdekken wat je eigen talenten zijn om tot oplossingen te komen en hierdoor beter met een situatie om kunt gaan. Je krijgt hierdoor meer controle over je onbewuste reacties en daardoor meer toegang tot je innerlijke hulpbronnen.

Wat is hypnose?

Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn, een trance. Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven hypnotische ervaringen. Bijvoorbeeld: je bent zo geconcentreerd bezig dat je niet hoort dat er iemand binnenkomt, je bent diep in gedachten tijdens het autorijden, zodat het lijkt of je een stukje hebt overgeslagen, of je gaat helemaal op in een bioscoopfilm en kunt niet bevatten dat het al pauze is. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose.

Hypnose is een toestand van geconcentreerde aandacht, waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld. Deze toestand noemt men ook wel “trance”. In wezen is er geen verschil tussen dergelijke alledaagse trances en de hypnotische trance.

Hypnose is helemaal geen opzienbarend verschijnsel. Het maakt gebruik van ontspanningstechnieken en het voorstellingsvermogen, vergelijkbaar met een dagdroom of een fantasie.

De toepassing van Trance

Iedereen maakt dus dagelijks wel transachtige situaties mee, ergens helemaal in verdiept zijn. Bij hypnotherapie wordt de trance juist opgeroepen voor een bepaald doel. Trance gaat vaak gepaard met een gevoel van ontspanning. Je bent in een staat van ander bewustzijn. In deze bewustzijnstoestand zijn we spontaan volledig geconcentreerd op de zaak waar het om gaat. Een soort “alerte, geconcentreerde rust”. Hypnose is een vorm van trance en geen slaap. Tijdens de hypnose verlies je geen controle of bewustzijn, maar krijg je juist extra controle over jezelf. Je blijft alert en bewust. Je krijgt de kans om contact te maken met en invloed uit te oefenen op het onbewuste. Immers wij doen maar 5% bewust; 95% onbewust doen we onbewust! De kracht ligt hem dus ook in het onbewuste.

De hypnotherapeut kan tijdens de behandeling kiezen uit een breed scala van therapeutische technieken. De keuze hangt samen met het doel van de behandeling en met de problematiek/ hulpvraag van de cliënt. Ontdekkende technieken, traumaverwerking, directe aanpak van angstklachten, gedragstherapie en allerlei vormen van veranderingstechnieken komen hiervoor in aanmerking.

Deze aanpak, waarbij verschillende stijlen, denkvormen en technieken worden versmolten tot iets nieuws, wordt ook wel eclectisch genoemd.

Voor wie is hypnotherapie allemaal geschikt?

Hypnotherapie is geschikt voor mensen die openstaan voor deze vorm van therapie. Dat betekent voor kinderen, jeugdigen en volwassenen; voor mensen die op deze manier willen ontdekken waar hun problemen mee te maken kunnen hebben en hoe ze hun eigen innerlijke hulpbronnen kunnen gaan gebruiken om beter met hun problemen om te gaan. Hypnotherapie is primair gericht op het anders leren omgaan met jezelf en de dingen die je bezighouden. Dit kan door situaties te verkennen, inzicht te krijgen en nieuwe gedragspatronen te oefenen. Het doel is gedragsverandering, waar bij ons “gedrag” staat voor zowel observeer baar gedrag als ook voor ervaarbaar gedrag (gevoelens, gedachten).

Hypnotherapie kan een goed (hulp-)middel zijn bij de aanpak van o.a. de volgende problemen/situaties:

 • Het wegnemen van blokkades.
 • Je kunt of durft bepaalde veranderingen in je leven nog niet aan.
 • Je voelt je onzeker en wil je graag zekerder voelen.
 • Last van faalangst.
 • Negatief zelfbeeld en het gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Astma
 • Bedplassen
 • Slaapstoornissen
 • Je wilt inzicht krijgen in wie je bent en wat je mogelijkheden zijn.
 • Je bent ontevreden over je eigen functioneren maar stelt dit steeds uit.
 • Je vindt het moeilijk om samen te leven of samen te werken.
 • Je vindt het moeilijk om keuzes te maken en bent op zoek naar “jou weg”.
 • Omgaan met lichamelijke klachten, o.a. PDS (Prikkelbare Darm Syndroom).
 • Concentratieproblemen
 • Je hebt het idee dat “oud zeer” nog niet verwerkt is.

Yes! I want to know more. Contact me.

Maak Afspraak
Share This