...

Profession organisation

Onze praktijk werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Federatie Gezondsheidszorg (NFG), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en de Society for Neuro-Linguistic Programming. Dit alles is in het belang van de cliënt en behandelaar

De basisprincipes van de beroepscodes zijn eerlijk en openheid met ieders verantwoordelijkheid hierin, integer, respectvol en deskundigheid. In de Beroepscodes staan richtlijnen en gedragsregels die afgeleid zijn van deze basisprincipes. Jouw persoonlijke dossier is bij ons ten allen tijde veilig.

Yes! I want to know more. Contact me.

Maak Afspraak
Share This