...
Selecteer een pagina

Pestgedrag

Pesten op school

Pesten en gepest worden is een onderwerp dat we veelvuldig in onze praktijk tegenkomen. Ook in de media is het een veelbesproken onderwerp. Vaak met gevolgen die we liever niet meemaken. Wellicht eens te meer een reden om hier alert op te reageren en op tijd actie te ondernemen als dit in jouw beleving aan de orde is of wanneer je dit als ouder herkent. Veel kinderen worden tijdens hun schooltijd geconfronteerd met pestgedrag. Ze worden gepest, zien het gebeuren of zijn zelf degene die pesten. Dit pestgedrag kan zowel op school als buiten schooltijd plaatsvinden. Pesten kan jarenlange negatieve gevolgen hebben, met name voor degenen die gepest worden. Hierdoor kan het de ontwikkeling van een kind behoorlijk belemmeren.

Verschil tussen plagen en pesten?

Is er een verschil tussen plagen en pesten? Het antwoord zal niet verrassend zijn, ja dat verschil is er. Het verschil tussen plagen en pesten is dat bij plagen beide partijen (vrijwel) aan elkaar gelijk zijn. De ene keer doet de één iets en de andere keer de ander. Het blijft hierbij onschuldig en valt in de categorie ‘spelen’.

Bij pesten is er geen sprake meer van gelijkwaardigheid. Vaak is er ook een hele groep die de pesterijen richt op één persoon. Degene die gepest wordt kan zich moeilijk verweren of durft niet voor zichzelf op te komen. Bij VidaSense ervaren we dat pesten ook op langere termijn psychische problemen en klachten kan veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van onzekerheid, een negatief zelfbeeld en eenzaamheid.

Wij bieden ondersteuning

VidaSense biedt ondersteuning voor kinderen die gepest worden in het om kunnen gaan met pestgedrag en het weerbaarder worden in contact met andere kinderen. Wanneer kinderen zelf pesten, kunnen wij ondersteuning bieden in het bewust worden van de oorzaak-gevolgrelaties en mogelijke onderliggende factoren die het pestgedrag veroorzaken.

Op deze manier wordt het pesten op een adequate manier aangepakt. Bij ons kan dus zowel degene die pest als degene die gepest wordt terecht voor praktische hulp.

Wilt je meer weten, neem gerust contact met ons op we helpen je graag.

Ja! Ik wil meer weten. Neem contact met me op.

Maak Afspraak
Share This