...
Selecteer een pagina

Tarief & Vergoeding

De therapie/behandeling die we geven voor volwassenen wordt bij VidaSense door de meeste verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering via de alternatieve geneeskunde. Klik hier voor vergoedingen.
Wij hebben geen contract afspraken met enige zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt hierdoor niet aangesproken.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts. Hierdoor zijn we niet verplicht om privacy gevoelige gegevens met de zorgverzekeraar te delen.

Mocht de zorgverzekeraar aangeven dat ze geen vergoeding verstrekken, is het belangrijk om even contact op te nemen met de praktijk. Uit ervaring weten we dat zorgverzekeraars en de verzekerde niet de juiste vragen stellen bij het toetsen van de vergoeding. De vergoedingen zijn in de eerste plaats afhankelijk van de beroepsvereniging van de therapeut. De gebruikte behandeling of methodiek kan voor de beroepsvereniging een rol spelen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Wij hanteren een tarief van € 98,75 euro voor een intakegesprek of individueel consult en voor relatietherapie is het tarief € 135,- per koppel o.b.v. een sessie van een uur/60 minuten of delen ervan. Het intakegesprek is geen vrijblijvend gesprek, maar zal als een sessie gedeclareerd worden.

Hoe vaak je gaat komen is afhankelijk van je hulpvraag en je persoonlijke behoefte. Dat kan variëren van wekelijks tot tweewekelijks in de beginfase, en naarmate de tijd vordert  zal de tussenliggende tijd in overleg opgerekt worden. Aan het einde van de eerste sessie formuleren we samen de doelstellingen en geven we aan hoeveel sessies we denken ongeveer nodig te zullen hebben om die te bereiken.

 

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.    

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Ja! Ik wil meer weten. Neem contact met me op.

Maak Afspraak
Share This