Tarief & Vergoeding

De therapie/behandeling die we geven voor volwassenen wordt bij VidaSense door de meeste verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering via de alternatieve geneeskunde. Wij hebben geen contract afspraken met enige zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt hierdoor niet aangesproken.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts. Hierdoor zijn we niet verplicht om privacy gevoelige gegevens met de zorgverzekeraar te delen.

Mocht de zorgverzekeraar aangeven dat ze geen vergoeding verstrekken, is het belangrijk om even contact op te nemen met de praktijk. Uit ervaring weten we dat zorgverzekeraars en verzekerde niet de juiste vragen stellen bij het toetsen van de vergoeding. De vergoedingen zijn in de eerste plaats afhankelijk van de beroepsvereniging van de therapeut. De gebruikte behandeling of methodiek kan voor de beroepsvereniging een rol spelen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Wij hanteren een tarief van € 97,75 euro voor een intake gesprek of individueel consult en voor relatietherapie is het tarief € 120,- per koppel o.b.v. een sessie van een uur/60 minuten of delen ervan. Het intakegesprek is geen vrijblijvend gesprek, maar zal als een sessie gedeclareerd worden.

Hoe vaak je gaat komen is afhankelijk van je hulpvraag en je persoonlijke behoefte. In eerste instantie maken we tweewekelijkse of driewekelijkse afspraken. De therapie bij VidaSense bestaat doorgaans uit 5 tot 10 sessies. Aan het einde van de eerste sessies formuleren we samen de doelstellingen en geven we aan hoeveel sessies we denken ongeveer nodig te zullen hebben om die te bereiken.

Contactgegevens Fa-med:

Voor algemene vragen zoals het opvragen van nota’s, is Fa-med bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur, telefoon 0900 – 0885 (€ 0,15 per minuut). Website: www.notavanfamed.nl

Ja! Ik wil meer weten. Neem contact met me op.

Close This Popup

Sluiten

Maak Afspraak
Share This