...
Selecteer een pagina

Werkwijze

Bij VidaSense werken we samen met een aantal gespecialiseerde therapeuten in een multidisciplinair team, zodat we je altijd de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Vertrouwen: jij bepaalt!

Jij als cliënt bepaalt wat er wel of niet overgelegd mag worden aan derden. Een psycholoog of orthopedagoog heeft, net als een arts of advocaat, een beroepsgeheim. Dit betekent dat je verzekerd bent van het feit dat je persoonlijke informatie binnen onze praktijk blijft. Wel houden wij ons aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals elke zorginstelling in Nederland verplicht is.

VidaSense houdt vast aan de beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Dit geldt voor de gesprekken tijdens de sessies, maar uiteraard ook voor de communicatie per telefoon of e-mail.
We zullen altijd schriftelijk toestemming vragen voor overleg met huisartsen, bedrijfsartsen of directe familie.

Ja! Ik wil meer weten. Neem contact met me op.

Belangrijke informatie!

Wij ondervinden al sinds maandag hier in de wijk Brandevoort / Helmond telefonische (mobiel) problemen, waardoor wij niet verstaanbaar zijn, maar de beller wel kunnen horen.

Mocht u hiermee te maken hebben kunt u het beste een sms of whatsapp bericht kan sturen naar 06-17 03 66 71 of een mail sturen naar info@vidasense.nl.

Pop-up sluiten.

Maak Afspraak
Share This